Mehanički Proračun Užadi

nadzemnih vodova
web app android app

Više o MPU

dve nezavisne aplikacije, za Android i za web sisteme

MPU je android/web aplikacija koja izvršava mehanični proračun zaštitnih užadi, ili faznih provodnika, nadzemnih vodova, kao i brojne proračune vezane za projektovanje dalekovoda naponskog nivoa ≤110 kV, sa rasponima ≤500m i uglom nagiba u rasponu ≤30°.

Android aplikacija se instalira se na android telefonu/tabletu (ili android emulatoru na kompjuteru). Podržava sve android verzije počev od „jelly_bean“ (API nivo: 16), odnosno 99% svih android uređaja koji su danas u upotrebi. Nakon istaliranja nije potrebna internet konekcija za rad aplikacije.

Web aplikaciji se pristupa preko web pretraživača (Chrome, Mozilla, Opera). Ne zahteva brzu internet vezu, niti zauzaima mnogo resursa pri korišćenju. Svi proračuni se izvršavaju na serverskoj strani.

web app

Izvođenje mehaničkih proračuna na širokom ekranu, koristeći internet pretraživače Chrome/Mozilla/Opera za pristup web aplikaciji.

Ispod se nalazi video pojašnjenje mogućnosti i načina upotrebe web aplikacije

Android app

više nezavisnih modula u okviru jedne aplikacije

Screenshot

izgled ekrana pri unosu parametara i prikazu rezultata proračuna

mobile screen

Pokreni aplikaciju

web (desktop)       android (mobile)

Kontakt

Nikola Pavlović
36000 Kraljevo, Srbija
+381 64 64 83...